Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tái chế chất thải lần thứ 8 - năm 2015 với chủ đề “3T và chất thải nguy hại”

01/01/1970 07:00

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 6964/UBND-ĐTMT ngày 25/12/2014 về chủ trương thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tái chế chất thải lần thứ 8 - năm 2015 với chủ đề “3T và chất thải nguy hại”. Nội dung kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Ngày 17/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó nêu rõ quan điểm: quản lý chất thải rắn phải được thực hiện theo phương thức tổng hợp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải tại nguồn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp. Chiến lược nêu mục tiêu cụ thể: đến năm 2015, 60% chất thải sinh hoạt đô thị được tái sử dụng, tái chế; con số này là 85% vào năm 2020 và là 90% vào năm 2050.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, ý thức và hành vi của người dân và sự tham gia của các doanh nghiệp đóng vai trò quyết định. Quyết định 50/2013/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25 tháng 09 năm 2013 đã quy định trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu trong việc thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

Với chủ đề “3T và chất thải nguy hại”, Ngày hội Tái chế chất thải TP.HCM lần thứ 8 - năm 2015 (sau đây gọi tắt là Ngày hội) tập trung vào các hoạt động khuyến khích cộng đồng, người dân và doanh nghiệp thực hành Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế chất thải (3T), đặc biệt là đối với chất thải nguy hại, với các mục đích cụ thể:

 • Gia tăng mối quan tâm, nâng cao nhận thức và từng bước giúp người dân hình thành thói quen phân loại chất thải và thực hành 3T, đặc biệt là áp dụng các giải pháp 3T trong sử dụng và thải bỏ chất thải nguy hại;
 • Phổ biến, tuyên truyền cho doanh nghiệp và người dân về trách nhiệm trong thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ, đặc biệt là các sản phẩm có chứa thành phần nguy hại theo Quyết định 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ;
 • Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho người dân Thành phố.

Ngoài ra, Ngày hội Tái chế chất thải lần thứ 8 tiếp tục hoàn thiện và phát huy hơn nữa các kết quả đạt được của Ngày hội các năm trước, hướng tới thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020 của Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU ngày 27/11/2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW “phấn đấu 80% người dân áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày”.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian

Từ 8:00 đến 16:00 ngày Chủ nhật, 19 tháng 4 năm 2015. Các hoạt động hưởng ứng Ngày hội được triển khai 1-2 tháng trước Ngày hội.

2. Địa điểm:

Ngày hội được tổ chức tại Cung Văn hóa lao động (55B, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM).

3. Thành phần tham gia

Thành phần tham gia Ngày hội bao gồm:

 • Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh…;
 • Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục phải thu hồi và xử lý theo Quyết định 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ;
 • Các doanh nghiệp trong và ngoài nước có các hoạt động sản xuất, nghiên cứu, dự án liên quan đến 3T; các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tái chế chất thải;
 • Học sinh, sinh viên và người dân Thành phố

4. Thành phần đại biểu khách mời

Bên cạnh thành phần tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày hội nêu trên, thành phần đại biểu khách mời tham dự Ngày hội bao gồm:

 • Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố;
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Đại diện lãnh đạo các Sở Ban Ngành của Thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải);
 • Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM, Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và Hội cựu chiến binh;
 • Phóng viên các báo đài.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Ngày hội gồm các hoạt động hưởng ứng trước Ngày hội, các hoạt động trong và sau Ngày hội.

A.Các hoạt động trước Ngày hội

1. Hoạt động thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện tổ chức 100 điểm thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình (pin đã qua sử dụng, bóng đèn hư cũ, vỏ chai lọ đựng hóa chất nguy hại) trên địa bàn thành phố trước Ngày hội (từ 13/4 đến 17/4/2015) và trong Ngày hội (19/4/2015).

2. Các Cuộc thi hưởng ứng Ngày hội

 1.   Cuộc thi chế tạo các sản phẩm, mô hình hữu ích từ vật liệu phế thải với tên gọi “Sức sống mới từ phế thải” dành cho đối tượng: học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;
 2.   Cuộc thi phim ngắn “Khoảnh khắc 3T” dành cho người dân (chỉ tổ chức khi vận động được đơn vị tài trợ);
 3.   Cuộc thi thiết kế thời trang từ vật liệu phế thải “Nét đẹp 3T” dành cho sinh viên cao đẳng, đại học.

3. Các hoạt động tuyên truyền

 • Xây dựng tài liệu tuyên truyền dành cho người dân với các nội dung: các khái niệm cơ bản về 3T, ý nghĩa của việc thực hành 3T, hướng dẫn áp dụng các giải pháp 3T trong sử dụng và thải bỏ chất thải nguy hại.
 • Tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp qua các hình thức:
 • Lực lượng tình nguyện viên phát tờ rơi và vận động hộ dân thực hiện;
 • Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, đài truyền hình);
 • Tuyên truyền qua Hội Liên hiệp phụ nữ, Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…;
 • Treo băng-rôn tại khu dân cư, trường học, cơ quan, khu công nghiệp…

4.Các hoạt động chuẩn bị cho Ngày hội

 • Huy động và tập huấn tình nguyện viên (1 tháng trước Ngày hội);
 • Phối hợp với các đơn vị, báo đài tuyên truyền và cổ động cho Ngày hội.

B. Các hoạt động trong Ngày hội (từ 8:00 đến 16:00 ngày 19/4/2015)

♦ Các hoạt động tại Sân khấu chính

Chương trình buổi sáng:

 • Đón tiếp đại biểu và khách mời;
 • Văn nghệ;
 • Giới thiệu đại biểu và tuyên bố lý do;
 • Phát biểu khai mạc Ngày hội;
 • Trao giải các Cuộc thi hưởng ứng Ngày hội.

Chương trình buổi chiều:

 • Vòng chung kết cuộc thi Nét đẹp 3T”;
 • Bế mạc Ngày hội.

♦Khu vực các gian hàng

(1) Khu vực triển lãm

 1. Gian hàng “Sức sống mới từ phế thải” triển lãm các sản phẩm đoạt giải của học sinh trong cuộc thi hưởng ứng Ngày hội;
 2. Gian hàng triển lãm và hướng dẫn cách thức phân loại chất thải rắn, các quy trình tái chế các loại chất thải thông thường và chất thải nguy hại, chiếu phim đã đoạt giải trong cuộc thi “Khoảnh khắc 3T” (nếu có), các vấn đề liên quan đến chất thải nguy hại, tái chế chất thải nguy hại trên thế giới và tại Việt Nam;
 3. Các gian hàng triển lãm các công nghệ, các sản phẩm tái chế và sản phẩm thân thiện với môi trường.

(2) Khu vực thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình và chất thải có thể tái chế

 1. Gian hàng “Đổi chất thải nguy hại lấy quà”: Người dân nộp các chất thải nguy hại hộ gia đình (pin, bình đựng hóa chất, bóng đèn đã qua sử dụng) và được nhận các phần quà tương ứng.
 2. Gian hàng thu gom các sản phẩm thải bỏ hộ gia đình thuộc danh mục quy định tại Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ (máy vi tính, máy in, máy chụp ảnh, điện thoại… đã qua sử dụng) do Quỹ Bảo vệ môi trường vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên thực hiện.
 3. Gian hàng thu gom các chất thải có thể tái chế như: vỏ chai PET, bao bì nhựa, giấy, vỏ hộp sữa do Quỹ Bảo vệ môi trường phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, các đơn vị tái chế thực hiện. Người dân giao nộp các chất thải có thể tái chế sẽ được tặng quà tương ứng.

(3) Khu vực trao đổi đồ dùng vật dụng cũ

Gian hàng “Cũ người mới ta” tạo điều kiện để người dân trao đổi sách, báo, truyện, học tập, quần áo, đồ dùng vật dụng đã qua sử dụng với nhau nhằm khuyến khích tái sử dụng, giảm thiểu phát sinh chất thải.

(4) Khu vực trò chơi 3T

Khu vực trò chơi bao gồm nhiều gian hàng trò chơi khác nhau dành cho mọi đối tượng người dân với các nội dung liên quan đến 3T và chất thải nguy hại nhằm tuyên truyền, nhận thức cho người dân thông qua các hoạt động vui chơi thú vị.

C. Các hoạt động sau Ngày hội:

 • Duy trì các thông điệp tuyên truyền để nâng cao mối quan tâm của cộng đồng trên website Quỹ Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường và trên các kênh truyền hình, các bản tin, báo chí…
 • Thống kê lượng chất thải nguy hại và chất thải có thể tái chế thu gom được và phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị và các đơn vị tái chế để tái chế hoặc xử lý an toàn;
 • Báo cáo Tổng kết Ngày hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

    1.1. Quỹ Bảo vệ môi trường

 • Lập kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện;
 • Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và đơn vị liên quan trong việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày hội;
 • Tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức Ngày hội;
 • Phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền về 3T và phát động các cuộc thi hưởng ứng Ngày hội;
 • Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức tuyên truyền về 3T, tổ chức các điểm thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình;
 • Huy động lực lượng tình nguyện viên và tổ chức tập huấn tình nguyện viên trước khi diễn ra Ngày hội;
 • Phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện để thực hiện các nội dung, chương trình Ngày hội;
 • Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các hoạt động của Ngày hội.

    1.2. Phòng Qu ản lý chất thải rắn

 • Phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường vận động doanh nghiệp tham gia các hoạt động thu hồi sản phẩm thải bỏ theo Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ về các giấy phép cần thiết theo quy định trong việc tổ chức điểm thu gom, vận chuyển và xử lý sản phẩm thải bỏ.

   1.3. Chi Cục Bảo vệ môi trường

 • Hỗ trợ cung cấp các thông tin, tài liệu tuyên truyền cho người dân;
 • Lồng ghép nội dung về 3T trong các hoạt động tuyên truyền của đơn vị.

   1.4. Văn phòng Sở

Gửi thông cáo báo chí cho các đơn vị truyền thông (báo Tài nguyên Môi trường, báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Pháp Luật, Đài Phát thanh TP HCM…), tuyên truyền và cổ động cho Ngày hội.

2. Sở Công Thương

 • Hỗ trợ cung cấp danh sách các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục quy định tại Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ;
 • Hỗ trợ vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng Ngày hội.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Phối hợp tổ chức Cuộc thi “Sức sống mới từ phế thải” cho học sinh;
 • Hỗ trợ tuyên truyền về chủ đề “3T và chất thải nguy hại” và giới thiệu đến giáo viên và học sinh các hoạt động của Ngày hội.

4. Sở Văn hóa Thể thao

 • Hỗ trợ duyệt nội dung và trình Ủy ban nhân dân Thành phố cấp giấy phép treo băng-rôn, poster cổ động cho Ngày hội;
 • Hỗ trợ phối hợp chấm giải các cuộc thi.

5. Sở Giao thông vận tải

 • Hỗ trợ việc treo băng rôn, poster cổ động cho Ngày hội.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Hỗ trợ phối hợp với các cơ quan truyền thông như báo, đài phát thanh, đài truyền hình tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hành 3T và đưa tin về Ngày hội Tái chế.

7. Ủy ban nhân dân các quận - huyện

 • Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ đề “3T và chất thải nguy hại” đến người dân thông qua các buổi họp tổ dân phố, phát tờ rơi, treo băng-rôn và vận động người dân tham gia thực hiện;
 • Vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực thuộc đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của Ngày hội;
 • Chủ trì tổ chức các điểm thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình tại địa phương.

8. Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội

 • Hỗ trợ tuyên truyền về chủ đề “3T và chất thải nguy hại” đến các cấp cơ sở và đơn vị trực thuộc;
 • Vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của Ngày hội.

9. Đoàn trường các trường đại học, cao đẳng

 • Phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường tổ chức cuộc thi dành cho sinh viên;
 • Hỗ trợ tuyên truyền về chủ đề “3T và chất thải nguy hại” và vận động sinh viên của trường tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày hội.

10. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị

Hỗ trợ thùng chứa, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hộ gia đình từ 100 điểm thu gom trước Ngày hội và trong Ngày hội.

 11. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích thanh niên xung phong

Hỗ trợ tổ chức các điểm giữ xe cho khách tham quan Ngày hội Tái chế chất thải.

  

Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK