Lịch sử hình thành


Ngày 14 tháng 09 năm 1999, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5289/QĐ-UB-KT về thành lập Quỹ Hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30 tháng 11 năm 2006, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5488/QĐ-UBND về thành lập Quỹ Tái chế chất thải thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Tên giao dịch tiếng Anh: HCMC Waste Recycling Fund, viết tắt là REFU).

Ngày 03 tháng 07 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3588/QĐ-UBND về thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Quỹ Tái chế chất thải thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch tiếng Việt: Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch quốc tế: Ho Chi Minh City Environmental Protection Fund.

Tên viết tắt: HEPFU.

Trụ sở: Lầu 2, 14/5 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TPHCM.

Điện thoại: (+8428) 39 151 980.

Email: quybaovemoitruongtphcm@gmail.com, 

Website: http://www.hepfu.vn.


Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK