Thư ngỏ hỗ trợ tài chính cho dự án di dời cơ sở gây ô nhiễm

19/07/2017 10:00

         Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 03 tháng 07 năm 2013 và tổ chức, hoạt động theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quỹ có chức năng chính là hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các chương trình, dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phân loại rác tại nguồn, tiết giảm, tái sử dụng, tái chế chất thải, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, phòng, chống, ứng phó, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố và hỗ trợ tài chính để giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng phạm vi ảnh hưởng lớn.

         Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường triển khai cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các cơ sở di dời theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thí điểm xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn khu phố 4, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 có nhu cầu vay vốn. Các nội dung chính bao gồm:

1. Lãi suất vay: 4,27%/năm;

2. Thời gian vay: Tối đa 05 (năm) năm;

3. Hạn mức cho vay của Quỹ hiện nay: Tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án và khoảng 8.100.000.000 đồng (tám tỷ một trăm triệu đồng);

4. Lĩnh vực cho vay:

  • Xây dựng mới nhà xưởng;
  • Đầu tư dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh;
  • Lắp đặt, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải.

 5. Tài sản đảm bảo: Quỹ cho vay trên cơ sở có tài sản đảm bảo bằng các hình thức thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ ba;

6. Kể từ khi nhận đủ Hồ sơ hợp lệ, thời gian thẩm định Dự án (ra Quyết đinh cho vay) không quá 20 ngày làm việc (không bao gồm thời gian thẩm định tài sản đảm bảo); 

7. Hồ sơ, thủ tục cho vay vốn: Bao gồm các hồ sơ được quy định trong Danh mục hồ sơ hỗ trợ tài chính (Đính kèm).

       Nhằm mang lại sự hỗ trợ tốt nhất về tài chính cho các cơ sở trong việc di dời cũng như giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn khu phố 4, khu phố 5 phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, các cơ sở có nhu cầu vay vốn tại Quỹ vui lòng liên hệ:

Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM

Số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1

Điện thoại: 028.3915.1980 -  Fax: 028.3915.1981

Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK