Quỹ Bảo vệ môi trường TPHCM thông báo tuyển dụng

20/05/2024 10:09

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng viên chức năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-QBVMT ngày 26/4/2024 của Quỹ Bảo vệ môi trường về việc tuyển dụng viên chức tại Quỹ Bảo vệ môi trường năm 2024, Quỹ Bảo vệ môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

 • Tổng số lượng viên chức cần tuyển: 04 người.
 • Số lượng người làm việc từng vị trí cần tuyển cụ thể như sau:

STT

Phòng

Vị trí việc làm

Số lượng (người)

1

Hành chính – Tổng hợp

Kế toán trưởng

01

Chuyên viên hành chính - văn phòng

01

Cán sự hành chính - văn phòng

01

2

Nghiệp vụ

Chuyên viên tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính

01

 

Tổng

 

04

 

II. ĐIỀU KIỆN, YÊU CẦU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Có quốc tịch và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
 1. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

2. Điều kiện, yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm cần tuyển: Theo Phụ lục chi tiết đính kèm.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 •  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 • Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

 

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển được bỏ vào túi đựng hồ sơ (ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, vị trí đăng ký dự tuyển) bao gồm các giấy tờ sau:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 được ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ) có chữ ký của người dự tuyển trên từng trang của Phiếu và có dán ảnh chụp trong 06 tháng gần nhất;
 • Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký thường trú trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận, có giá trị sử dụng trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 • 04 ảnh màu 3cmx4 cm (chụp trong vòng 06 tháng gần nhất), 02 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại người dự tuyển.

Lưu ý:

+ Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm;

+ Người dự tuyển phải kê khai đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/5/2024 đến hết ngày 19/6/2024 (trong giờ hành chính). Đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ căn cứ theo dấu bưu điện.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Người đăng ký dự tuyển gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại Quỹ Bảo vệ môi trường - Lầu 2, số 14/5 đường Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, TP.HCM (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp).

4. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người.

 

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Hình thức: Xét tuyển.

2. Nội dung:

  Xét tuyển viên chức thực hiện theo 02 vòng như sau:

 • Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đạt yêu cầu thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 • Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Hình thức thi: Vấn đáp.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian thi: 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).

 • Thang điểm: 100 điểm.

(Lưu ý: Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả vấn đáp.)

3. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong Tháng 07 năm 2024.

4. Địa điểm xét tuyển: Quỹ Bảo vệ môi trường -  Lầu 2, số 14/5 đường Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, TP.HCM.

Quỹ Bảo vệ môi trường sẽ có thông báo triệu tập gửi đến các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển ở vòng 2 qua đường bưu điện (theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Quỹ.

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

1. Xác định người trúng tuyển

 • Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 2. Thông báo kết quả tuyển dụng

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Quỹ Bảo vệ môi trường sẽ gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký và công khai trên trang thông tin điện tử của Quỹ.

Thông tin chi tiết, xin tải tại đây.

Trên đây là thông báo về tuyển dụng viên chức năm 2024 của Quỹ Bảo vệ môi trường. Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ Quỹ Bảo vệ môi trường (Phòng Hành chính – Tổng hợp - SĐT: 0283.9151982)./.

Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK